adidas Brand Core Store Nagoya|AichiNow-OFFICIAL SITE FOR TOURISM AICHI | VISIT AICHI爱知旅游官方网站

名古屋市 adidas Brand Core Store Nagoya

景点概要

  • 免税店
地址 : 3-14-15 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan (愛知県名古屋市中区栄3-14-15)
Tel:052-238-2230

※ 根据网页的更新时期,这里的记载内容可能与当前的内容有异。为以防万一,敬请确认最新信息。

交通地图

关键词关键词
# adidas Brand Core Store Nagoya

至页首